Modell, DörrarEn spegel (glas)

En spegel

Två speglar

Tre speglar

Fyra speglar

Fyra speglar (glas)